Skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Det betyr blant annet at barnet ditt ikke skal bli utsatt for mobbing eller krenkelse, verken fra andre elever eller lærere. Hvis barnet ditt ikke har det bra, har hun eller han rett på hjelp fra de voksne på skolen. Vennligst ta kontakt med barnets kontaktlærer først. Vårt Student Support Center og Heads of Programme er også tilgjengelige for samtale om det psykososiale miljøet.

Link til informasjon fra Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/mobbing/guide-til-skoleforeldre-med-barn-som-ikke-har-det-bra-pa-skolen/ 

(Her finner du også digitalt skjema for å rapportere til Fylkesmannen i Buskerud.)

Link til Buskerud Fylkeskommunes side om mobbing: https://www.fylkesmannen.no/nb/Buskerud/Barnehage-og-opplaring/En-trygg-skoledag-uten-mobbing/?id=108721

Mobbeplakat fra Fylkesmannen i Kongsberg: klikk her

Du kan også få råd og hjelp fra disse:

Nullmobbing.no: https://www.udir.no/nullmobbing/

Mobbeombudet i Buskerud: http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/Ombud/Mobbeombud/

Dette skal skolene gjøre i mobbesaker: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/