Hva er Primary Years Programme?

"IB Primary Years Programme (PYP) er en læreplan designet for elever i alderen 3 til 12. Det fokuserer på utviklingen av barnet som et undersøkende individ, både i klasserommet og i verden utenfor. Det er definert av seks tverrfaglige temaer av global betydning, utforsket ved å bruke kunnskaper og egenskaper avledet fra seks fagområder, med sterk vekt på undersøkelsesbasert læring."

- IB Primary Years Programme

 

 

Internasjonalt sinn

 

Undersøkelsesbasert læring

 

Konstruktivisme

Konseptbasert

  

Generelle rettningslinjer for PYP (pdf - English)