Forberedelser til LEGACY!

Forberedelser til LEGACY!

4. klasse har begynt å øve til årets skoleshow - Legacy!

De planlegger å vise ulike typer dans fra verden rundt med tilknytning til de mange nasjonalitetene vi har ved skolen. Denne gruppen jenter, ledet av en av jentene i MYPD, skal fremføre et Bollywood-inspirert innslag.