MYPC arbeid med David Glass

MYPC fikk muligheten til å jobbe med teatersjef David Glass!

David er velkjent for sine teaterprosjekt og for sin bruk av teaterteknikker for å nærme seg og utforske viktige utfordringer i vår tid. Han har skapt og undervist i over 70 land med mange ulike organsisasjoner, alt fra FN til skoler, universiteter og kunstinstitusjoner. For MYPC har dette vært en mulighet til å delta i et internasjonalt ungdomsprosjekt som David har ledet an i samarbeid med organisasjoner i ni land og det ser ut til å kunne utvikle seg til et større samarbeidsprosjekt for MYPC.