MYP Mission Control

MYP Mission Control

Et samarbeid med NAROM på Andøya Space Center

Elever fra MYPA og MYPB deltok i et simulert scenario hvor de inntok rollene som trengs for å koordinere et romoppdrag for å reparere en ødelagt satelitt. I deres "Mission Control" måtte de samarbeide, samle og analysere data og bruke kritisk tenkning for å sende en astronaut ut på romvandring for så å returnere trygt til romskipet. Dette ble gjort i samarbeid med NAROM på Andøya Space Center som møtte elevene i klasserommet via Skype.