Preschool

Kongsberg International Preschool FUS - Barnehage

Kongsberg International Preschool FUS (KIP FUS) er en organisasjon helt separat fra Kongsberg International School. På tross av at det er en egen organisasjon arbeider Preschool i tett samarbeid med Kongsberg International School.

For barn i alderen 0 til 6 år tilbyr Preschool:

 • et utviklingstilpasset opplegg som forbereder dem til PYP ut fra behovene, interessene og ferdighetene til det enkelte barn,
 • mulighet for å lære engelsk ved å være omsluttet av et læringsmiljø hvor engelsk er hovedspråket for undervisningen, 
 • månedlige e-postmeldinger som beskriver hva barnet har vært gjennom,  
 • et målbevisst, velutstyrt miljø med lærer og personale som er høyt kvalifisert og engasjert, 
 • en trygg og omsorgsfull familieatmosfære for de små barna. 

Hva vil barnet mitt oppleve i Preschool?

Barnehagebarna blir oppmuntret til å utforske og forstå verden rundt seg gjennom frie og strukturerte undervisningsaktiviteter. Vi er inspirert av IB Programmet.

 • foreta valg og beslutninger,
 • bruke materialer på fleksible og oppfinnsomme måter, 
 • begynne å utforske og stille spørsmål, 
 • samarbeide med andre, 
 • følge sine interesser og utvide kunnskapene sine, 
 • utvikle innsikt.

Barnet vil lære engelsk ved å være omsluttet av et læringsmiljø hvor engelsk er hovedspråket for undervisningen, med støtte fra en norsktalende assistent.

Klikk her for mer informasjon!

Preschool er åpen mandag til fredag 07.00 til 17.00.

For informasjon om KIP eller for å sette opp et møte kontakt Monica Laursen, Head of Preschool: dl.kip@bhg.no Tlf.: +47 91 85 30 10

 

Kongsberg International Preschool FUS

Withs gate 3
3611 Kongsberg
Norway

Tlf: +47 98 83 79 80

Epost: dl.kip@bhg.no