KIS Styret

 • Kari-Anne Gundersen
  Styremedlem
  Representerer FMC Technologies
 • Anne Gro Kjørstad
  Styremedlem
  Representerer Kongsberg Gruppen
 • Svein Martin Lund
  Styremedlem
  Representerer Kongsberg Automotive
 • Kristin Skauby
  Styremedlem
  Representerer Kongsberg Kommune
 • Heidi Jacobsen Sandvold
  Styremedlem
  Representerer Kongsberg Næringsforum
 • Alison Mulholland
  Representant for lærerne
 • Claudia Videira
  Representant for andre ansatte
 • Jørn Kristian Lindtvedt
  Foreldrerådrepresentant (FAU)