KIS Styret

 • Jørn Kristian Lindtvedt
  Parent Board Member
 • Kari-Anne Gundersen
  Styremedlem
  Representerer TechnipFMC
 • Anne Gro Kjørstad
  Styremedlem
  Representerer Kongsberg Gruppen
 • Heidi Jacobsen Sandvold
  Styremedlem
  Representerer Kongsberg Næringsforum
 • Anne Berit Jordet
  Representerer Kongsberg Kommune
 • Alison Mulholland
  Representant for lærerne
 • Claudia Videira
  Representant for andre ansatte
 • Linda Edvardsen Linstad
  Foreldrerådrepresentant (FAU)