Grade 2 idedugnad og skriving

Grade 2 idedugnad og skriving

Å jobbe med å skrive

Andreklassingene lærer om hvordan de finner ideer å skrive om. De har jobbet i grupper med å ha idedugnad om ulike emner hvor de skriver ned i tankekart hva de kommer på. Neste uke skal de begynne å skrive om ideene.