Grade 2 Tesselering

Moro med tesselering!

Grade 2 har utforsket og laget enkle mønster ved bruk av tesselering. Tesselering er et begrep for å fylle ut en flate med f.eks. små trekanter eller firkanter uten at det er gap mellom delene og slik at de ei heller overlapper.