Grade 2 eksperimenterer...

Grade 2 eksperimenterer...

...med tegn og symboler

G2 elevene delte fakta om seg selv ved bruk av spesielle tegninger og symboler. De utvekslet teningenen og forsøkte å forstå faktaene ved å tyde symbolene ved hjelp av en nøkkel.