Grade 2 Tro og Verdier

Grade 2 Tro og Verdier

Grade 2 utforsker tro og verdier.

Etter å ha lært om meningen av og eksempler på tro og verdier fant Grade 2 elevene bilder i blader for å lage en kollasj som viser deres verdier.