Earth Day 2018

Earth Day ble ikke glemt i år heller.

Elevene tilbrakte Earth Day, 20. april, med House Day og aktiviteter utenom normal timeplan. House Days er dager hvor vanlig timeplan viker og elevene samles på tvers av klassene og har det gøy med aktiviteter sammen med elevene i samme House. Sist fredag samlet elevene seg for å gjøre aktiviteter relatert til Earth Day med fokus på plastikk og forsøpling. De startet dagen med å plukke søppel i lokalområdet før de delte seg opp i hus og gjorde andre aktiviteter som "upcycling" av plastposer, lage veggmalerier og å lage dyr og habitater.