Elevrådet

Elevrådet i KIS MYP organiseres rundt et generelt prinsipp om at elevene bør ha en aktiv rolle i å forme deres år i MYP gjennom deltakelse i avgjørelser og i design av arrangement og strukturer som gjør KIS til en elevfokusert, innovativ og positiv læringsopplevelse. Elevrådet (Student Council) har tre avdelinger, hvorav alle tre tilbyr en utmerket mulighet til å vise lederskap og til å få erfaring med å organisere ekte prosjekter som har reell innvirkning:

 

 Læreplankomiteen

Denne komiteen (Curriculum Committee) er basert på ideen om at elevene bør ha en rolle i å avgjøre hva som undervises ved KIS. Komiteen har ansvar for å støtte aktiv elevdeltakelse i læreplandesign og i å representere elevenes syn på lærerskapt læreplan. Komiteen identifiserer læringsområder som vil kunne berike opplevelsen av å gå på KIS, og å hjelpe til med å gjennomføre dette gjennom å undervise sine medelever og utvikle læreplanideer sammen med lærere. Tidligere har ideer fra Læreplankomiteen støttet opp om K2K prosjektet, utviklingen av MUN ved KIS, og fulldags-workshoper hvor temaene har vært viktige læringsområder for hele MYP.

 

 Sosialkomiteen

Denne delen (The Social Committee) av elevrådet fokuserer på det sosiale miljøet på KIS. Rollen til sosialkomiteen er å fokusere på alle ting som vil gjøre KIS til et positivt og interaktivt sted. Dette inkluderer å planlegge sosiale arrangement og engasjement i elevenes trivsel ved KIS. Denne delen av elevrådet har vært ansvarlig for noen veldig positive arrangement som for eksempel Gangnam Style Dagen og Secret Santa. Utfordringer som diskuteres er initiativ for deltakelse i elevkonflikter, veiledning av medelever, design av et velkomstprogram for nye elever, kobling til det internasjonale skolemiljøet og andre lignende prosjekt.

 

Samfunn- & Tjenestekomiteen

Denne komiteen (The Community & Service Committee) har ansvar for visjoner og støtterollen rundt Community & Service ved KIS, samt å fungere som rollemodeller for å leve de etiske prinsippene ved å hjelpe andre. Komiteen fokuserer på C&S profilen ved å hjelpe til med å skape prosjekter og å assistere alle nivåer av MYP til å gjennomføre C&S aktiviteter. C&S er både samfunn og tjeneste, så prosjekter rangerer fra å støtte den positivte utviklingen av KIS-relaterte mål eller andre samfunnsbyggende ideer, til prosjekter innen tjeneste til de som behøver det i det større samfunnet og verden.