Læring for Innovasjon

Kongsberg International School er dedikert til å utvikle intuitive, geniale og divergerende tenkere i tjeneste av det globale samfunn. Vi bestreber dyktighet, veileder våre elever mot å finne deres rette element via økt selvinnsikt, kreative og praktiske ferdigheter, og inspirasjon.…

I MYP ved KIS vokser vår læreplan ut av KIS sin Formålsparagraf. Læreplanen utvikles etter elevens behov samt tilpasset endringer som gjør det mulig å tilby dynamiske opplevelser med våre formålsparagrafbaserte prinsipper som kjerne og innovasjon som et konstant fokus.

KIS MYP etterstreber å synkronisere læringsopplevelser med den beste praksisen innen konseptuell utdanning. Vi legger vekt på kritisk og kreativ tenkning med tilpasningsdyktighet for nye teknologier, nye medier og uforutsigbare utfordringer. MYP staben etterstreber også å synkronisere læreplanen med Kongsberg sin rolle som globalt kunnskapsnav samt trender i det globale markedet, noe som gjør KIS til en aktiv partner i et større samfunn sammen med grunnleggende selskaper som Norwegian Center for Expertise (NCE) og en rekke internasjonale organisasjoner.

 

Teknologi

…Vi søker konseptuell og kritisk tenkning i form av ideer, teknologi, sammenhenger og prosesser.…

Teknologi er et eget fag undervist ved KIS og et resultat av samarbeid med lokal industri. Læreplanen dekker informasjon og designteknologi, med utgangspunkt i prinsipper hentet fra Systems Engineering, produktdesign, programmering og andre fokusområder som skaper et grunnlag for ingeniør- og designkunnskaper, samarbeid og innovativ tenkning. Utover det som undervises påpeker vi viktigheten av designprosessen og på overførbarhet av kunnskap og ferdigheter for å sikre at elevene bruker teknologi effektivt og kreativt for å løse problemer i alle fagområder,  på samme måte som at de bruker andre fagområder til å effektivt løse utfordringer i teknologi.

Teknologibaserte initiativ i KIS MYP inkluderer K2K: Kongsberg to Korea, et pågående elevbasert prosjekt innen utforming av læreplaner hvor KIS kobles opp til Sør-Korea som en ‘think thank of young minds on issues in technology, communication and the global marketplace.’ KIS samarbeider med Tata, FMC og Kongsberg Gruppen i undervisning innen Solid Works for 3D design og Arduino som en introduksjon til programmering. KIS har også jobbet med Devoteket på prosjektet Lysbrua og med Kongsberg Automotive om hydraulikkinstruksjon. Kontinuerlig samarbeid med bedriftene er sentralt i vår tankegang.

KIS deltar jevnlig i Innovation Camp og Lego League, noe som gir elevene ytterligere muligheter både innenfor og utover læreplanen hos KIS for å teste innovative ideer og problemløsningsstrategier under profesjonelle mentorer innen feltet.

Nøkkelord innen rammeverket undervist i teknologi inkluderer:

CAD       MATERIALER        MASKINER          ELEKTRONIKK & ROBOTIKK           SYSTEMER

 

Kommunikasjon

Vi sikter mot å være fremragende i kommunikasjon; innovatører og ambassadører i en verden full av endring. Vi er dedikert til å sette læring i handling.…     

Kommunikasjonsferdigheter ansporer refleksjon samt evnen til å artikulere læring, kreativitet og selvfølelse. Språkkompetanse støtter opp om evnen til å samarbeide, overtale og å lede andre. Språk bestemmer vår evne til å bli forstått, til å finne en felles plattform og til å oppnå enighet med de som tenker annerledes enn oss selv. Egenskaper innen kommunikasjon fungerer som forbindelse med andre kulturer, noe som også gjøre at en internasjonal innstilling også settes i handling.

Språkundervisningen ved KIS skal hjelpe til å utvikle kommunikasjonskompetanse innen ulike måter å få kontakt. Dette inkluderer økede språkferdigheter i engelsk som er undervisningsspråket, norsk som vertslandets språk og spansk som verdensspråk. Vi etterstreber å utvide forståelse for språkets natur i seg selv til å inkludere visuelt språk samt nye former for kommunikasjon. Som med teknologi er språket sentralt i undervisningen i KIS MYP, med fokus på lingvistisk kompetanse, kommunikasjonsdesign, uttrykksområde, selvtillit vist i presentasjoner og tekniske skriveferdigheter.

Alle elever studerer engelsk og norsk. Elevene blir plassert i Language Acquisition eller Language & Literature, basert på deres akademiske språkferdigheter. Alle elever studerer også spansk som tilleggsspråk.

Nøkkelord innen rammeverket undervist i språk inkluderer:

KREATIVITET, FORSKNING & UTVIKLING            UTTRYKK, INNFLYTELSE & INNVIRKNING     PRESENTASJON & SAMARBEID

PERSPEKTIV & SAMMENDRAG    GJENKJENNELSE AV MØNSTRE & SPRÅKSYSTEMER

 

Samarbeid

…Som skapere setter vi pris på samarbeid og viser oss som tolerante og omsorgsfulle medlemmer av verdenssamfunnet.

En del av det som gjør KIS MYP spesiell er vårt fokus på elevstyrt læring. Elevene får mulighet til å undervise sine medelever og til å samarbeide basert på ideen om at læreren legger til rette for læring, uten at de tar regi. Elevsamarbeid i forhold til læreplanen er også oppmuntret.

Vi ser samarbeid som en forlengelse av kommunikasjonskompetanse, hvor elevene opparbeider ferdigheter innen forhandling og overtalelse for å samhandle sosialt og praktisk med mennesker som har andre perspektiver. KIS er forpliktet til å sette læring i handling, og samarbeid er en veldig praktisk modell for forståelse for at også andre mennesker, med sine særegenheter, kan ha rett.’

KIS lærere er også effektive i samarbeid og legger vekt på tverrfaglig tenkning i læreplanutvikling og standardisering i vurdering av læring. KIS MYP lærere er aktivt i kontakt med et nettverk av kollegaer og mentorer i IB sitt regionale kontor samt ved andre IB skoler verden rundt.

 

Internasjonalisme

…Vi sikter mot å være fremragende i kommunikasjon; innovatører og ambassadører i en verden full av endring.…

MYP ved KIS tjener et samfunn i endring hvor elevene kommer fra hele verden i tillegg til å komme fra nærområdet. Selvom demografien vår ofte er veldig norsk er KIS MYP uttrykkelig forpliktet til å utvide verdensperspektivet i både praktiske og håndgripelige begrep.

Kritisk tenkning er en vesentlig del av både læreplanen og kulturen ved KIS MYP, og elevene blir alltid oppmuntret til å avveie mange ulike perspektiver for å være villige til å ta en sjanse (i IB Learner Profile begrep; risk-takers) for å forsvare sin egen overbevisning, men også ha et åpent sinn (open-minded), undersøkende (inquirers) og tenkende (thinkers).

Dette skjer både i og utenfor klasserommet via koblinger i vår læreplan til skoleturer samt ved å bringe inn ekspertise fra utlandet. Internasjonale initiativ har inkludert turer til Sør-Korea, Balkanområdet, Irland, London og Spainia, og ved å få besøk av profesjonelle personer rundt om i verden.