Samfunn & Tjeneste

MYP ved KIS deler IB sitt engasjement ved å forme ansvarlige verdensborgere med flerkulturell forståelse. Samfunn og Tjeneste (Community & Service) er et sentralt komponent av MYP, både i læreplandesign og i individuelle prosjekter hvor elevene tar aktivt del i å handle utifra egne prinsipper.

Community & Service programmet ved KIS får støtte fra elevrådets Samfunn & Tjeneste Komité (Student Council Community & Service Committee) som har som mål å støtte KIS MYP i å utvikle gode og effektive prosjekter innen personlig administrasjon og målbar innvirkning på å utføre tjenester i samfunnet å bedre andres liv.

Det er en påkrevd del av programmet å delta i Samfunn og Tjeneste, men vi forventer å øke elevenes etiske holdninger utifra elevenes personlige engasjement. Det skal føre til en voksende følelse av ansvar, hvor læring og prinsippene til den globale borger blir satt i handling.