Barnefysio

Hvis du trenger å kontakte kommunens barnefysioterapi, så finner du informasjonen nedenfor:  

Henriette Aasen Røed

Forebygging og Rehabilitering

Fysioterapeut for barn og unge
Tlf. 48 16 66 87

henriette-aasen.roed@kongsberg.kommune.no

 Street address: Nansensgate 7