Skolepenger

Økonomiske vilkår

Størrelsen på skolepenger fastsettes av styret til KIS basert på gjeldende satser fra Utdanningsdirektoratet.

Skolepenger dekker all pliktig opplæring. Dette omfatter utdeling av oppgavebøker og utlån av lærebøker. Skolepenger faktureres i ti måneder. Månedlige innbetalinger betales på forhånd. Avgiften kan også betales som en engangssum for halve året. Kontakt skolekontoret hvis du ønsker en slik løsning.

Månedlige undervisningsavgifter fra august 2019 er:

Elever i 1. – 7. klasse (Grade 1-6 og MYP A)  2 900 NOK
Elever i 8.-10. klasse (MYP B – D) 3 023 NOK


Ytterligere vilkår:

  • Skolen forbeholder seg retten til å justere skolepenger hvert semester i henhold til maksbeløp bestemt av Utdanningsdirektoratet.
  • Skolen forbeholder seg retten til å gjennomgå kontrakten og ilegge tilleggsavgifter for tilsyn før og etter skolen. Eventuelle endringer vil bli formidlet til skolesamfunnet ved første anledning.
  • Ved manglende innbetaling av skolepenger kan tilbudet om skoleplass bli trukket tilbake (du finner mer informasjon om betalingsbestemmelsene i Student/Parent Handbook). 
  • Student/parent handbook inngår i kontrakten mellom skolen og foreldre/foresatte. 
  • Elever som begynner på skolen etter skolestart vil bli belastet undervisningsavgift fra den første dagen i den måneden de startet på skolen i tillegg til å bli belastet for undervisningsavgift for juni. 
  • Det er 3-måneders oppsigelsestid regnet fra første dag i måneden. Dette gjelder også hvis en skoleplass er formelt bekreftet, men barnet ennå ikke har begynt på KIS. Ved spesielle forhold kan en kortere oppsigelsestid avtales etter forhandlinger med Principal (rektor).

MERKNAD

Fylkesmannen i Buskerud er endelig klageinstans i saker vedrørende skolen og inntaksreglementet.