Søknadsskjema

Vennligst kontakt skolens kontor ukedager mellom 08.00 og 16.00 dersom du har spørsmål om søknadsskjemaet.

Din søknad har blitt sendt

Thank you for your interest in Kongsberg International School. Your application will be processed shortly. In the meantime, please feel free to contact the Office with any questions you might have.

Etternavn
Fornavn
Mellomnavn
Fødselsdato
Statsborgerskap
Søker for oppstart:
Hvis annet, når:
Har ditt barn tidligere vært elev ved internasjonal eller IB skole (eller Preschool)?
Hvis ja, hva var navnet på skolen?
Har ditt barn bodd utenfor Norge?
Hvis ja, hvor lenge?
Kan ditt barn kommunisere på norsk?
Har barnet allerede søsken ved KIS?
Hvis barnet allerede går på skole, hvilket språk foregår/foregikk undervisningen på?
Barnets bostedsadresse
Mors fulle navn
Statsborgerskap
Telefonnummer
E-postadresse
Bostedsadresse (om forskjellig fra barnets adresse)
Fars fulle navn
Statsborgerskap
Telefonnummer
E-postadresse
Bostedsadresse (om forskjellig fra barnets adresse)
Bekreft søknaden
Om det er annen relevant informasjon for inntaket dere ønsker å dele med oss, vennligst før det inn her.
Data Protection
Obligatorisk felt