Søknadsskjema

Vennligst kontakt skolens kontor ukedager mellom 08.00 og 16.00 dersom du har spørsmål om søknadsskjemaet.

Din søknad har blitt sendt

Thank you for your interest in Kongsberg International School. Your application will be processed shortly. In the meantime, please feel free to contact the Office with any questions you might have.

Etternavn
Fornavn
Mellomnavn
Fødselsdato
Statsborgerskap
Søker for oppstart:
Hvis annet, når:
Har ditt barn tidligere vært elev ved internasjonal eller IB skole (eller Preschool)?
Hvis ja, hva var navnet på skolen?
Har ditt barn bodd utenfor Norge?
Hvis ja, hvor lenge?
Kan ditt barn kommunisere på norsk?
Har barnet allerede søsken ved KIS?
Hvis barnet allerede går på skole, hvilket språk foregår/foregikk undervisningen på?
Barnets bostedsadresse
Mors fulle navn
Statsborgerskap
Telefonnummer
E-postadresse
Bostedsadresse (om forskjellig fra barnets adresse)
Fars fulle navn
Statsborgerskap
Telefonnummer
E-postadresse
Bostedsadresse (om forskjellig fra barnets adresse)
Bekreft søknaden
Om det er annen relevant informasjon for søknaden dere ønsker å dele med oss, vennligst før det inn her.
Data Protection

Ved søknad om plass ved Kongsberg International School (KIS) gir foresatt/søker samtykke til at skolen kan oppbevare personopplysninger oppgitt ved søknad. Opplysningene samles inn for å praktisk kunne gjennomføre inntaksprosessen og for å eventuelt kunne prioritere søkere på ventelister. KIS er behandlingsansvarlig. KIS vil ikke videreformidle disse opplysningene til andre med mindre det er gitt særskilt samtykke til dette. Opplysningene vil lagres inntil inntaksprosessen er ferdig eller inntil søker ikke lenger ønsker å søke om skoleplass på KIS. Foresatte har innsynsrett til personopplysningene og kan be om at opplysningene blir rettet eller slettet. Det er frivillig å gi fra seg opplysningene, men de er nødvendige for å kunne gjennomføre inntaksprosessen.

Obligatorisk felt