Søknad om permisjon

Søknad om permisjon fra skolen

Skoler i Norge kan gi maks 2 ukers fravær for andre enn medisinske grunner. Vi oppfordrer foreldre til å holde denne type fravær til et minimum, og forventer foreldre å arrangere familieferier i skoleferien. Studenter og/eller foreldre forventes å kontakte sine lærere for å diskutere arbeidet de kan gjøre under, før eller etter deres fravær. For planlagte fravær, må forespørsler gjøres skriftlig i god tid før det forespurte fravær. Søknader om permisjon i inntil to skoledager skal sendes til elevens klasse-/kontaktlærer direkte. For søknader som overstiger to hele skoledager, kan du bruke det elektroniske skjemaet nedenfor. Søknaden vil bli behandlet av den aktuelle leder av skolen. Hvis du ikke kan eller ikke ønsker å sende inn skjemaet elektronisk, vennligst ta kontakt med skolekontoret (office@kischool.org) eller passende leder av skolen direkte.

Innvilgelse av permisjon er en avgjørelse som påvirker en elevs lovfestede rettighetet (enkeltvedtak). Dersom søknad om permisjon avslås er det mulig å sende inn klage. Slik klage må sendes til skolen innen tre uker etter avslaget. Dersom avslaget blir opprettholdt av skolen, kan klagen sendes videre til Fylkesmannen i Buskerud. Klageprosessen er lagt ut i forvaltningsloven §28.

Vær oppmerksom på at barne- og ungdomsskoleutdanning anses som obligatorisk i Norge. Dersom en elev ikke møter på skolen uten gyldig grunn, kan foreldre eller foresatte bli tiltalt og muligens bøtelagt.

Elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den Norske Kirka har rett til å søke om permisjon i løpet av de religiøse helligdagene i sin tro. Denne retten er underlagt foreldre/foresatte å sørge for at eleven gjør opp for undervisning som eleven har gått glipp av i løpet av fraværet, slik at han eller hun vil være i stand til å følge den generelle undervisningen igjen etter retur fra permisjon. i henhold til §3-13 i privatskoleloven.

I følge reglene i privatskoleloven §3-40 kan elever fra MYPB (8. klasse) og oppover be om at opp til 10 dager permisjon (i henhold til privatskoleloven §3-13) ikke skal registreres på elevens vitnemål.

Takk for din søknad om permisjon

Vi kommer tilbake med et svar så fort vi har mulighet.

Etternavn
Fornavn
Fødselsdato
Årstrinn/klasse
Permisjon er søkt om

Fra (dato)
Til (dato)
Grunn for søknad
Oppgi grunn - inkluder all relevant informasjon
Undervisning og opplæring vil bli dekket under permisjon på følgende måte:
Informasjon om foreldre/foresatte

Navn på søker
Epostadresse
Obligatorisk felt