Søknad om permisjon

Søknad om permisjon fra skolen

Kongsberg International School kan innvilge opptil to ukers permisjon for annet enn medisinske grunner i henhold til Friskoleloven §3-13. Vi oppfordrer foreldre til å sørge for et minimum av slikt fravær og forventer at foreldre arrangerer familieferier i forbindelse med skolens ferier. Innvilgelse av permisjon er en avgjørelse som påvirker en elevs lovfestede rettigheter (enkeltvedtak). Søknad om permisjon kan avslås dersom skolen føler fraværet ikke kan forsvares, eller ikke er til elevens beste. Avgjørelsen kan påklages til Fylkesmannen i Buskerud (se Friskoleloven §3-13 og Forvaltningsloven). Vennligst merk at eleven risikerer å miste plassen ved skolen hvis de er fraværende uten innvilget permisjon eller hvis de er fraværende når permisjonen er avslått. Vi anbefaler at det ikke bookes noe før permisjon har blitt innvilget.
 
For planlagte fravær, må forespørsler gjøres skriftlig i god tid før det forespurte fravær. Søknader om permisjon i inntil to skoledager skal sendes til elevens klasse-/kontaktlærer direkte. For søknader som overstiger to hele skoledager, må forespørselen sendes til Head of Primary eller Head of Middle School. Vi ber om at søknad om permisjon sendes via skjemaet under. Hvis du ikke kan eller ikke ønsker å sende inn skjemaet elektronisk, vennligst ta kontakt med skolekontoret (office@kischool.org) eller passende leder av skolen direkte.  For planlagt fravær forventes det at Middle School elever kontakter sin klasse-/kontaktlærer for å diskutere skolearbeid som skal gjøres før, under eller etter permisjonsperioden for å ta igjen viktig skolearbeid de har gått glipp av. Foreldre til Primary School elever bes likeledes kontakte klasselærer til sitt barn for å sørge for det samme.
 
Hvis du ikke kan eller ikke ønsker å sende inn skjemaet elektronisk, vennligst ta kontakt med skolekontoret (office@kischool.org) eller passende leder av skolen direkte.
 
Vær oppmerksom på at barne- og ungdomsskoleutdanning anses som obligatorisk i Norge. Dersom en elev ikke møter på skolen uten gyldig grunn, kan foreldre eller foresatte bli tiltalt og muligens bøtelagt.

Elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den Norske Kirka har rett til å søke om permisjon i løpet av de religiøse helligdagene i sin tro. Denne retten er underlagt foreldre/foresatte å sørge for at eleven gjør opp for undervisning som eleven har gått glipp av i løpet av fraværet, slik at han eller hun vil være i stand til å følge den generelle undervisningen igjen etter retur fra permisjon. i henhold til §3-13 i Friskoleloven.

I følge reglene i Friskoleloven §3-40 kan elever fra MYPB (8. klasse) og oppover be om at opp til 10 dager permisjon (i henhold til Friskoleloven §3-13) ikke skal registreres på elevens vitnemål.

Takk for din søknad om permisjon

Vi kommer tilbake med et svar så fort vi har mulighet.

Etternavn
Fornavn
Fødselsdato
Årstrinn/klasse
Permisjon er søkt om

Fra (dato)
Til (dato)
Grunn for søknad
Oppgi grunn - inkluder all relevant informasjon
Undervisning og opplæring vil bli dekket under permisjon på følgende måte:
Informasjon om foreldre/foresatte

Navn på søker
Epostadresse
Obligatorisk felt