Inntak

Kongsberg International School er åpen for alle som oppfyller kravene til å gå på offentlige skoler i Norge. Inntaksprosessen for det nye skoleåret vil normalt bli utført i juni hvert år. Elever kan også søke om å komme inn på KIS når som helst i løpet av skoleåret hvis det er ledige plasser. Hvis det ikke er ledige plasser, er det mulig å sette seg opp på venteliste. Plasser blir tildelt i henhold til våre opptaksregler når det blir en plass ledig. Foreldre på ventelisten bør kontakte skolen med jevne mellomrom for å bekrefte at de fortsatt ønsker å stå på ventelisten. For mer informasjon angående vår inntaksprosess, vennligst se KIS Admissions Policy.
 

Foreldre som ønsker å søke om plass på KIS, bør først fylle ut et søknadsskjema. Når en plass blir tilbudt, må foreldre skrive under på og returnere en kontrakt for å sikre plassen. Da skolen bruker elektronisk kommunikasjon er det behov for at en gyldig e-postadresse føres opp på søknadsskjemaet.
 

Online søknadsskjema

Administrasjonsgebyr for inntak (som trekkes fra første måneds skolepenger): 2000 kr.

 

Søknad til Preschool (barnehage)

Foreldre som ønsker å søke om plass på Preschool, bes gå inn på kommunens nettside på http://www.kongsberg.kommune.no/ før 1. mars. Der finner du et online skjema som skal fylles ut – enten under “oppvekst” eller “24:7 selvbetjening”. Dette er samme skjema og prosess som for alle barnehager i Kongsberg. For mer informasjon, vennligst kontakt Preschool direkte: dl.kip@bhg.no Tlf: +47 41 44 74 17.

 

Søknad til Diploma-programmet

KIS tilbyr ikke IB Diploma Programme per i dag. Vennligst ta kontakt med Kongsberg Videregående Skole for informasjon vedrørende IB DP i Kongsberg: kovs@bfk.no

DP Coordinator: Kelvin Peters kelvin.peters@bfk.no