Foreldrerådet

FAU Vedtekter
Vedtektene for FAU ved Kongsberg International  School:
KIS Vedtekter (engelsk)

FAU møtereferat
Etter hvert FAU møte blir møtereferat lagt ut på engelsk. Du kan finne disse på denne siden.