Velkommen fra rektor

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both….


Livet myldrer av alternativer og valg. Og i disse dager tilbys utdannelse i et bredere spekter både nasjonalt og internasjonalt. Å velge Kongsberg International School er et bevisst valg for de fleste av dere. Noen kommer fra utlandet, sammen med expat familier. Noen er fra regionen, andre lokale. Vi konkurrerer ikke med de offentlige norske skolene, men vi er et solid alternativ for de som ønsker å velge noe annet. Ved KIS er vi dedikert til å utvikle intuitive, geniale og divergerende tenkere som skal tjene det globale samfunnet. Og vi bestreber fremragenhet i et stimulerende og samarbeidende miljø hvor studentene er kjernen av vårt læringsmiljø gjennom elevenes deltakelse i planlegging, implementering og vurdering av vår læreplan.

På sitt beste hever undervisning listen slik at unge folk kan se veien fra deres egne interesser til en fremtid de ser for seg, med kompetanse og ferdigheter som gir dem tilgang til en dynamisk og praktisk virkelighet. Vi tror vi kan skape slik læring ved KIS.

Hva er de tre hovedgrunnene for KIS sin suksess så langt? Først og fremst våre fantastiske elever som best kan beskrives som dedikerte, omsorgsfulle, kreative, kunnskapsrike og som er beredt til å ta sjanser og utfordringer. For det andre, vår erfarne lærerstab som er like dedikert som studentene, og som har mange og varierte talenter, og som også demonstrerer «livslang læring» daglig i praksis. Til slutt har vår suksess røtter i samarbeid mellom alle skolens aktører; studenter, foreldre, ansatte, styret, lokalt samfunn og globalt samfunn. Gjennom samarbeid gror vi frem et videre perspektiv, lærer hvordan vi kan kommunisere effektivt, og sist men ikke minst, lærer hvordan vi kan tolerere og feire hverandre på tross av forskjeller.

Høres det fristende ut å ta del i dette læringsmiljøet? Hvis så, velkommen til KIS. Du har akkurat tatt et av de viktigste valgene i livet på dette stadiet!


…Two roads diverged in a wood, and I,
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.


                                                Robert Frost

Hege Myhre

Head of School