Formålsparagraf

Hvorfor velge KIS og International Baccalaureate?

Kongsberg International School er dedikert til å utvikle reflekterende, kreative og forskjelligartede tenkere som tjener et globalt samfunn under utvikling. 

Vi etterstreber dyktighet, og anerkjenner alle parter i skolemiljøet som livslange elever. Vi har som mål å maksimere potensialet til hvert enkelt individ, samt fostre holistisk utvikling og lederskap. Vi verdsetter samarbeidende synergi mellom innovasjon, kommunikasjon og konseptuell tenkning. Vi forplikter oss til å sette læring ut i ansvarlig handling.

KIS er en IB World School, og vår formålsparagraf er i samsvar med formålsparagrafen til International Baccalaureate Organization:

International Baccalaureate søker å utvikle nysgjerrige, kunnskapsrike og omsorgsfulle unge mennesker som bidrar til å skape en bedre og mer fredelig verden gjennom flerkulturell forståelse og respekt.

For å oppnå dette jobber organisasjonen med skoler, myndigheter og internasjonale organisasjoner for å utvikle utfordrende programmer for internasjonal utdanning med streng og nøyaktig karaktersetting.

Disse programmene oppmuntrer elever over hele verden til å bli aktive, empatiske og livslange studenter som innser at også andre mennesker, med sine særegenheter, kan ha rett.


For mer informasjon, vennligst se www.ibo.org