Formålsparagraf

Hvorfor velge KIS og International Baccalaureate?

Kongsberg International School er dedikert til å utvikle intuitive, geniale og divergerende tenkere i tjeneste av det globale samfunn.

Vi bestreber dyktighet, veileder våre elever mot å finne deres rette element via økt selvinnsikt, kreative og praktiske ferdigheter, og inspirasjon. Vi søker konseptuell og kritisk tenkning i form av ideer, teknologi, sammenhenger og prosesser. Som skapere setter vi pris på samarbeid og viser oss som tolerante og omsorgsfulle medlemmer av verdenssamfunnet. Vi sikter mot å være fremragende i kommunikasjon; innovatører og ambassadører i en verden full av endring. Vi er dedikert til å sette læring i aksjon.

KIS er en IB World School, og vår formålsparagraf er i samsvar med formålsparagrafen til International Baccalaureate Organization:

International Baccalaureate søker å utvikle nysgjerrige, kunnskapsrike og omsorgsfulle unge mennesker som bidrar til å skape en bedre og mer fredelig verden gjennom flerkulturell forståelse og respekt.

For å oppnå dette jobber organisasjonen med skoler, myndigheter og internasjonale organisasjoner for å utvikle utfordrende programmer for internasjonal utdanning med streng og nøyaktig karaktersetting.

Disse programmene oppmuntrer elever over hele verden til å bli aktive, empatiske og livslange studenter som innser at også andre mennesker, med sine særegenheter, kan ha rett.


For mer informasjon, vennligst se www.ibo.org