FAQ

Ofte spurte spørsmål om Kongsberg International School

Generell informasjon om KIS

Når er skolen åpen?

Timene begynner 09.00 og avsluttes 15.00 for både Primary og Middle School.

Hvor store er klassene ved KIS?

Alle klassene har en øvre grense på 20 elever.

Har dere elever fra mange ulike land ved skolen?

Rundt 30 ulike nasjonaliteter er representert av våre elever, dog er mange av disse fra Skandinavia..

Er det kantine ved skolen hvor elevene kan spise?

Nei, elevene tar med seg lunsj og snack hjemmefra og spiser i klasserommet sammen med læreren.

Bruker elevene uniform?

Ja, elevene bruker polo t-skjorte eller genser. Vennligst se siden om Uniform for mer informasjon.

Må barn kunne flytende engelsk for å begynne ved KIS?

Nei. KIS etterstreber å møte behovene til en mangfoldig elevgruppe. Vi har derfor som mål å tilby støtte for engelsk som tilleggsspråk for elever som har lite eller ingen tidligere erfaring med engelsk. For å kunne gjennomføre dette er engelskundervisningen i Middle School dlet i grupper etter hvor flytende de i språket. I Primary School gis eleven støtte etter behov. Ettersom undervisningsspråket er engelsk i alle andre fag enn norsk er det viktig at mulige elever gjenkjenner at engelsk vil være språket med mest fokus i forhold til kommunikasjon på skolen og at fremgang mot høy grad av taleferdighet er forventet.

 

Primary Years Programme

Drar elevene på skoleturer?

Ja. Vi liker å utvide utdanning uteover klasserommet og dra nytte av alt Kongsberg/Norge har å tilby. Våre Grade 1 og 2 elever tar en nærmere titt på og rundt selve Kongsberg mens våre eldre elever har tilbrakt tid på ulike museer og steder rundt om i Norge.

Hvilke andre språk tilbys i tillegg til engelsk i Primary?

Norsk. Vi kjører to undervisningsløp for norsk gjennom Primary - Norwegian A for de som har norsk som morsmål eller er sterke i språket, og Norwegian B for de som er nye til språket.

Tilbyr dere SFO?

Ja. SFO er åpen fra 07.30 til 09.00 og fra 15.00 til 16.45. For mer informasjon, vennligst se klikk her for mer informasjon.

 

Middle Years Programme

Hvordan er KIS elever?

KIS elever er villige til å inkorporere KIS sin Formålsparagraf og IB Learner Profile i deres egen måte å tenke og jobbe på. De er villige til å bruke engelsk som deres hovedspråk i klasserommet og til å være modige som kommunikatører. De er villig til å tenke kritisk og konseptuelt, og til å ta vurderte sjanser ved å pushe seg selv til å gå ut av egen komfortsone. KIS elever kommer fra mange ulike samfunns-, familie- og kulturelle bakgrunner. De kommer fra ulike undervisningsopplevelser og er villige til å ta fatt på et nytt steg i undervisningsreisen. De føler seg verdsatt for de de er, men deltar aktivt i jakten på fremragenhet og personlig vekst.

Hvor utfordrende er MYP ved KIS?

MYP er et program med ikke-selektive, men strenge standarder. Mens tidligere opparbeidet fagkunnskap ikke er et typisk kriterie for suksess i MYP er evnen til å tenke konseptuelt og også til å sette spørsmålstegn ved fastsatte antagelser, en god indikator på at undervisningsmiljøet ved KIS er et passende valg.

Hvorfor har ikke "viktige" fag mer fokus?

Det er et aspekt av IB filosofien og opplegget for MYP Programme at alle de åtte MYP fagene er ansett som likeverdige. Med sterkt fokus på tverrfagligtenkning og vårt eget fokus på at eleven finner deres element, mener vi at et balansert program gir eleven mulighet til å utvikle sin individualitet, deres eget unike potensial og til å beholde et åpent sinn i forhold til at løsninger noen ganger kommer fra andre faglige områder og fra uventede steder.

Hvordan blir det gitt karakterer?

Karakterer er kriterierelatert, noe som betyr at oppgaver alltid utformes etter gitte mål og vurderes etter hvilke kriterier som kan gjenkjennes i elevens arbeider. Elever gjøres kjent med standardkriteriene for oppnåelse i hvert fag og forventes å bruke dette som guide i deres arbeider. Oppgaveutforming baseres på å gi elevene mulighet til å oppnå høyeste nivå og å åpne for ulike fremgangsmåter for å løse oppgaven, noe som gjør det mulig for elevene å utvise ulike former for faglig styrke og kunnskap. Et poengtotal kalkuleres utfra hvor de scorer på kriteriene og konverteres på en skala fra 1-7 for å finne gjeldende karakter. Alle karakterer fra et semester er basert på flere vurderinger oppmot kriteriene for å reflektere en trend.

Hvordan utføres språkplassering?

Språkplassering er basert på flere faktorer, men er i all hovedsak basert på tester utført i begynnelsen av skoleåret samt ved andre tider av året etter behov. Elever plasseres i Language Acquisition eller Language and Literature etter hva som passer best, etter MYP Programme kravet som sier at alle elever må ha minst ett fag som Language & Literature (Language A). De som er nye til KIS MYP kan noen ganger oppfatte Language Acquisition (Language B) som et mindreverdig fag, men dette er ikke faktum sett i forhold til undervisningen i faget. Elever kan noen ganger oppfattes som flytende i språket, f.eks. muntlig, før de er klare for litterær analyse, og selvom elever flyttes fra Language B til Language A er det vårt mål å plassere eleven i en språkligkontinuitet som gir dem den mest innholdsrike opplevelsen passende for deres utviklingsnivå.

Må elever bo i eller i nærheten av Kongsberg for å være elev ved KIS?

Elever ved KIS kommer til Kongsberg fra mange omkringliggende områder, inkludert så langt unna som Oslo. Ettersom KIS utvikler initiativer som går utover normal undervisningstid kan det være elevene tar del i aktiviteter som foregår etter skoletid og, i noen tilfeller, i helgene. Pendling påvirker logistikken av tilstedeværelse ved KIS og er noe familier må være forberedt på, men det er ganske "normalt" å bo et stykke unna KIS.

 

Preschool

Kongsberg International Preschool er en egen organisasjon. For informasjon om programmet for barn i 3-5 års alder, vennligst kontakt Preschool direkte.