Jobbe på KIS

Ledige stillinger

KIS har dessverre ingen ledige stillinger per i dag.

 

Generell informasjon:

Skolen mottar gjerne åpne søknader gjennom hele skoleåret. Slike søknader bør inneholde et kort søknadsbrev med CV og skal sendes til skolens kontor: office@kischool.org. Da skolen mottar mange slike søknader kan vi dessverre ikke garantere at vi har kapasitet til å svare alle.

Vennligst merk at alle som ønsker ansettelse som lærer må møte de norske kravene for godkjenning av utdannelse som lærer (som bestemt av §14 av “Forskrift til Opplæringsloven”) for å kunne bli tilbudt fast stilling. Lærere med utdannelse fra andre land må få godkjenning av Utdanningsdirektoratet for å kunne få fast stilling. Den ansatte må også fremvise gyldig bevis for all relevant utdannelse og erfaring som den er listet i CV.

Skolen er forpliktet til å utføre trygg rekruttering og er ansvarlig for sikkerheten til unge mennesker. På grunn av dette må alle ansatte fremvise gyldig politiattest før de kan begynne i stillingen ved skolen. Referanser kreves og vil bli sjekket for alle stillinger før et ansettelsestilbud blir gitt.

 

Det har dessverre vært flere forsøk på svindel i forbindesle med ikke-eksisterende lærerstillinger ved internasjonale skoler i Norge de siste årene. Disse har inkludert informasjon fra skolenes offisielle hjemmesider. Hvis du er usikker på om en stilling faktisk er reell eller ikke, ber vi deg kontakte skolen direkte. KIS krever aldri betalt fra sine søkere. Søkere bør være obs på dette hvis de søker på kjente internasjonale skoler.