Jobbe på KIS

Det er ingen ledige stillinger ved KIS per i dag.

 

Det har dessverre vært flere forsøk på svindel i forbindesle med ikke-eksisterende lærerstillinger ved internasjonale skoler i Norge de siste årene. Disse har inkludert informasjon fra skolenes offisielle hjemmesider. Hvis du er usikker på om en stilling faktisk er reell eller ikke, ber vi deg kontakte skolen direkte. KIS krever aldri betalt fra sine søkere. Søkere bør være obs på dette hvis de søker på kjente internasjonale skoler.